Wybrzeże Kości Słoniowej. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Wybrzeże Kości Słoniowej. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 2000 Wybrzeże Kości Słoniowej jest republiką, z prezydentem, wybieranym w wyborach powszechnych na 5 lat, jako głową państwa. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego Zgromadzenia Narodowego o kadencji 5-letniej, w którego skład wchodzi 225 deputowanych z wyborów powszechnych. Władzę wykonawczą sprawuje rząd, na którego czele stoi premier powoływany przez prezydenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia