Wybrzeże Kości Słoniowej. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Wybrzeże Kości Słoniowej. Ludność.
Kraj silnie zróżnicowany etnicznie; ludy Akan (gł. Baule — 23% ogółu ludności oraz Agni) żyją na wschodzie i w środkowej części kraju, ludy lagunowe (Attie, Ebrie) na południowym wschodzie, Kru (Bete — 18%, Gere, Bakue) na południowym zachodzie, Mande (gł. Malinke — 15%) i ludy woltajskie (Senufo — 15%, Lobi) na północy; ok. 20 tys. Europejczyków, gł. Francuzów (2003); ponad 4 mln imigrantów z sąsiednich krajów, zatrudnionych gł. na południu; przeważającą grupą wyznaniową są muzułmanie (35–40% ludności), ponadto chrześcijanie (21% katolików, 8% protestantów) oraz animiści (15%); 1980–2000 przyrost naturalny bardzo wysoki — średnio 37‰, 2006 zmalał do 20,3‰; średnia długość życia: mężczyźni 46 lat, kobiety 51 lat; społeczeństwo młode (4o,8% ludności w wieku do 14 lat); 49% analfabetów (2003); średnia gęstość zaludnienia 53 osoby na km2 (2004); najgęściej zaludniony rejon Abidżanu i środkowe części kraju; w miastach mieszka 45% ludności (2003); gł. m.: Abidżan, Bouaké, Jamusukro.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia