Wybrzeże Kości Słoniowej. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Wybrzeże Kości Słoniowej. Gospodarka.
Stosunkowo dobrze rozwinięty kraj afrykański; produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej 1,7 tys. dolarów USA (2007). Znaczne w latach 60. i 70. XX w. tempo wzrostu gospodarczego zmalało na skutek spadku cen głównych artykułów eksportowych, oraz ze względu na katastrofalne susze. Trwający od 1999 kryzys polityczny i niepokoje wewnętrzne pogłębiają recesję gospodarki.
Przemysł. Przemysł dostarcza 17% wartości produktu krajowego brutto (2005). Wydobycie ropy naft. ze złóż podmor. (ok. 1 mln t rocznie) oraz diamentów (230 tys. karatów, 2003) i złota (1313 kg); duże złoża rud żelaza i manganu; energia elektryczna (5,1 mld kW·h, 2003) pochodzi gł. z elektrowni wodnych (Kossou i Taabo na rz. Bandama, Buyo na rz. Sassandra i in.); w przemyśle przetwórczym dominują gałęzie przetwarzające lokalne surowce: przemysł spoż. (m.in. przetwórstwo kawy, produkcja konserw i soku ananasowego, konserw rybnych, oleju palmowego), włók. i drzewny; ponadto rafineria ropy naft. (Abidżan), cementownie, zakłady metal., obuwn., montownie samochodów, rowerów, odbiorników radiowych i telew.; ponad połowa zakładów przem. skupia się w Abidżanie i jego okolicach.
Rolnictwo. Mimo dość dobrze rozwiniętego przemysłu przetwórczego podstawą gospodarki jest rolnictwo — wytwarza 27,9% produktu krajowego brutto (2005), zatrudnia 47% ludności zawodowo czynnej (2002); ziemie uprawne zajmują ok. 24% pow. kraju, pastwiska 41%; największe znaczenie ma uprawa kawowca i kakaowca; Wybrzeże Kości Słoniowej zajmuje 1. miejsce na świecie w produkcji ziarna kakaowego (1,3 mln t ziarna, 2005); poza tym uprawia się kawę (160 tys. t), trzcinę cukrową, palmę olejową, bawełnę, kauczukowiec, ananasy; gł. rośliny żywieniowe: jams (3,0 mln t, 3. miejsce w świecie, po Nigerii i Ghanie), kukurydza, maniok i banan plantan na południu, proso i sorgo na północy; hodowla (owiec, kóz, bydła) nie odgrywa ważnej roli. Duże znaczenie ma rybołówstwo mor., lagunowe i rzeczne (68,9 tys. t, 2003).
Transport i łączność. Sieć komunik. słabo rozwinięta; jedyna linia kol. (wąskotorowa, dł. 660 km, 2005) łączy Abidżan z Wagadugu (Burkina Faso); ok. 80 tys. km linii drogowych (przejezdnych), w tym jedynie 6,5 tys. km o utwardzonej nawierzchni; gł. porty mor.: Abidżan i San Pedro, lotn.: Port Bouet (w pobliżu Abidżanu) i Bouaké. Stosunkowo dobrze rozwinięta sieć telefoniczna, w 90% cyfrowa; 258 tys. abonentów telefonii stacjonarnej (2004); w użytkowaniu 2,2 mln telefonów komórkowych (2005).
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 7,2 mld dol. USA, importu 4,7 mld dol. USA (2005); wywóz gł. ziarna kakaowego, kawy, drewna, produktów naft., przetworów rybnych, tkanin bawełn., ananasów; w imporcie dominują produkty naft., maszyny i środki transportu, artykuły spoż.; handel przede wszystkim z Francją, Nigerią, USA, Holandią.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia