Wolne Państwo Irlandzkie
 
Encyklopedia PWN
Wolne Państwo Irlandzkie, irl. Saorstat Éireann, ang. Irish Free State Wymowa,
dominium bryt. 1922–37;
utworzone na mocy traktatu bryt.-irl. z 1921, obejmowało obszar Irlandii bez 6 hrabstw północnych (Irlandia Północna); stol. Dublin; króla bryt. reprezentował w W.P.I. gubernator; funkcję rządu sprawowała Rada Wykonawcza, odpowiedzialna politycznie przed 2-izbowym parlamentem, do 1932 kierowana przez zwolenników traktatu z 1921 (przewodniczący Rady: W.Th. Cosgrave), a od 1932 przez partię Fianna Fáil (E. de Valera); 1937 nowa konstytucja irl. zniosła nazwę Wolne Państwo Irlandzkie, którą zastąpiła przez Éire (Irlandia), oraz faktycznie zlikwidowała status dominialny (ustanowienie funkcji prezydenta Irlandii).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia