konstytucji

Encyklopedia PWN

nadanie konstytucji władczym aktem przez monarchę
pierwsze w Polsce nowocześnie zorganizowane stronnictwo polit. i klub parlamentarny;
konstytucja
[łac. constitutio ‘ustrój’, ‘ustanowienie’],
prawo:
konstytucja
[łac. constitutio ‘zestawienie’],
rel.
konstytucje
[łac.],
w starożytnym Rzymie akty prawne wydawane przez cesarzy;
Konstytucja 3 maja, oficjalnie Ustawa rządowa,
pierwsza w Europie, druga w świecie (po Konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawa zasadnicza, uchwalona w atmosferze zamachu stanu 3 V 1791 przez Sejm Czteroletni;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia