konstytucji

Encyklopedia PWN

ustawa określająca zasady ustroju Stanów Zjednoczonych, organizację władz państwa oraz prawa i obowiązki obywatelskie;
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 III 1921, pierwsza polska konstytucja po odzyskaniu niepodległości, wzorowana na konstytucji III Republiki Francuskiej.
ustawa zasadnicza nadana 27 XI 1815 przez Aleksandra I;
ustawa zasadnicza podpisana 22 VII 1807 w Dreźnie przez Napoleona I;
w dawnej Polsce prawo ustanowione przez sejm (ówczesne ustawy);
Ustawa konstytucyjna 23 IV 1935, uchwalona pod koniec życia J. Piłsudskiego, ustanawiała w Polsce system prezydencki z tendencjami autorytarnymi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia