konstytucji

Encyklopedia PWN

sposób i kolejność powiązania atomów w cząsteczce związku chem., z pominięciem jakichkolwiek różnic wynikających z ich rozmieszczenia w przestrzeni;
projekt reformy gospodarczej Rzeczypospolitej 1791;
Ustawa konstytucyjna 19 II 1947 o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej, nawiązująca formą do podstawowych założeń Konstytucji marcowej z 1921, utrzymała w mocy niektóre jej postanowienia;
Uchwała Sejmu Ustawodawczego 20 II 1919 o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa, określała organizację i zakres działania najwyższych władz do czasu uchwalenia Konstytucji marcowej 1921;
zbiór traktatów zawartych przez proroka Mahometa z mieszkańcami Medyny między 623 a 627;
reguluje ustrój republiki (składowej części federacji) w ramach określonych przez konstytucję federalną;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia