konstytucji

Encyklopedia PWN

w fenomenologii — nadawanie rzeczy sensu poprzez akt świadomości.
reguluje organizację władz stanowych (składowej części federacji — stanu, np. w USA, Brazylii, Meksyku) w granicach określonych prawem federalnym.
tworzą ją 4 akty prawne,
zootechn. zespół morfologicznych i fizjol. cech zwierzęcia, charakteryzujący jego wartość użytkową.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia