Konstytucja mała
 
Encyklopedia PWN
Konstytucja mała 1947,
Ustawa konstytucyjna 19 II 1947 o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej, nawiązująca formą do podstawowych założeń Konstytucji marcowej z 1921, utrzymała w mocy niektóre jej postanowienia;
określała ustrój i zakres działania najwyższych organów Polski Lud. do czasu uchwalenia Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; uzupełniała ją ustawa konstytucyjna 1947 o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej; mechanizm sprawowania władzy przez partię komunist. w praktyce łamał jej podstawowe założenia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia