Konstytucja mała
 
Encyklopedia PWN
Konstytucja mała 1919,
Uchwała Sejmu Ustawodawczego 20 II 1919 o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa, określała organizację i zakres działania najwyższych władz do czasu uchwalenia Konstytucji marcowej 1921;
władzą nacz. ustanowiła Sejm Ustawodawczy; Naczelnik Państwa był najwyższym wykonawcą jego uchwał i przedstawicielem państwa, powoływał rząd w porozumieniu z sejmem i był przed nim wraz z rządem odpowiedzialny; każdy akt państw. Naczelnika Państwa wymagał kontrasygnaty właściwego ministra.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia