Wietnam. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Wietnam. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1992 Wietnam jest republiką. Prezydenta wybiera na 5 lat spośród swego grona Zgromadzenie Narodowe. Najwyższym organem władzy państwowej jest 1-izbowe Zgromadzenie Narodowe (498 deputowanych), wybierane na 5-letnią kadencję w wyborach powszechnych. Organem władzy wykonawczej jest rząd, premiera powołuje Zgromadzenie Narodowe na wniosek prezydenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia