Wietnam. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Wietnam. Nauka.
Najwyższą instytucją nauk. w Wietnamie jest Unia Tow. Nauk. i Technicznych Wietnamu w Hanoi (zał. 1983), która pełni funkcję akad. nauk i jest organem doradczym dla rządu. Organem rządowym ds. nauki jest Kom. Rady Min. do Spraw Nauki, któremu podlega Nar. Centrum Badań Naukowych Wietnamu, obejmujące 12 instytutów badawczych z zakresu nauk ścisłych oraz instytut badań atomowych; poszczególnym ministerstwom i departamentom podlegają 72 instytuty prowadzące badania podstawowe, stosowane i wdrożeniowe. W Wietnamie działają 4 uniw.: w Hanoi (zał. 1956), w Hue (zał. 1957), w Can Tho (zał. 1968) i w Ho Chi Minh (zał. 1977), 2 politechniki: w Hanoi (zał. 1956) i w Ho Chi Minh (zał. 1962) oraz 40 wyższych szkół zaw. — techn., med. i ekonomicznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia