Wietnam. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Wietnam. Polityka społeczna.
Realizowana w Wietnamie polityka społeczna obejmuje zabezpieczenie społ., ochronę zdrowia i politykę oświatową. W ramach zabezpieczenia społecznego są wypłacane renty i emerytury oraz zasiłki chorobowe i z tytułu śmierci. Nakłady państwa na zabezpieczenie społ. 2000 wynosiły 10,3% wydatków budżetowych. Opieka zdrowotna. Podstawowa opieka med. jest bezpłatna, a od 1990 rząd wprowadził system opłat za hospitalizację; również od 1990 działa w Wietnamie 5 prywatnych klinik; 1997 w Wietnamie było 13,3 tys. szpitali, dysponujących 197,9 tys. łóżek oraz 32,9 tys. lekarzy; na 100 tys. mieszk. przypadało 48 lekarzy; wydatki państwa na ochronę zdrowia 2000 wynosiły 3,4% wydatków budżetowych. Polityka oświatowa. Od 1976 na całym terytorium Wietnamu obowiązuje jednolity system szkolny; nauka jest bezpłatna i obowiązkowa dla dzieci w wieku 6–11 lat; kształcenie w szkole podstawowej trwa 5 lat, w średniej — 7 lat. Szkoła średnia jest 2-stopniowa i obejmuje 2 cykle nauczania: 4 + 3 lata; szkolnictwo jest państw.; 1989 otworzono pierwszą prywatną szkołę w Hanoi — Thang Long College; poziom alfabetyzacji wśród osób dorosłych powyżej 15. roku życia — 94%, w tym wśród kobiet 92,3% (2003).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia