Wietnam. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Wietnam. Środki przekazu.
Prasa. Nadzór nad prasą i oficjalną agencją prasową sprawuje Minist. Kultury i Informacji; wśród dzienników najwyższy nakład osiąga „Nhan Dan” [‘lud’], wyd. od 1951 w Hanoi organ KC KPW oraz „Sai Gon Giai Phong” [‘Sajgon wyzwolony’], organ władz miejskich Miasta Ho Chi Minha. Wśród czasopism najwyższy nakład ma tyg. sport.-kult. „The Thao Van Hoa” [‘sport i kultura’], zał. 1982 oraz magazyn dla kobiet „Phu Nu” [‘kobieta’], zał. 1997.
Agencje prasowe: Thong tan xa Viet Nam — TTXVN (Agence Vietnamienne d'Information — ÀVI, Vietnam News Agency — VNA), agencja prasowa zał. 1976 w Hanoi z połączenia agencji działających na północy i południu: Wietn. Agencji Informacyjnej (zał. 1945) oraz Agencji Prasowej „Wyzwolenie” (zał. 1961); Vinapress, pozarządowa agencja prasowa (zał. 1988).
Radio i telewizja. Pracę radia i telewizji nadzoruje Minist. Kultury i Informacji; rządowa rozgłośnia Głos Wietnamu (zał. 1945) emituje program na 5 kanałach m.in. w językach: ang., fr., jap., khmerskim. Telewizja Centralna nadaje swe programy w Wietnamie Południowym od 1966 i w Wietnamie Północnym od 1970 w językach: wietn. oraz m.in. francuskim. Programy kolorowe są emitowane w systemie K/SECAM.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia