Urugwaj. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Urugwaj. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1966 (modyfikowana 1997) Urugwaj jest republiką, z prezydentem, wybieranym na 5-letnią kadencję w wyborach powszechnych, jako głową państwa i szefem rządu. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego Zgromadzenia Powszechnego, o 5-letniej kadencji, wybieranego w wyborach powszechnych (jednocześnie z wyborami prezydenta). Izba Reprezentantów liczy 99 deputowanych, Senat — 31 senatorów (łącznie z wiceprezydentem, który mu przewodniczy). Władzę wykonawczą sprawuje rada ministrów, powoływana przez prezydenta i przed nim odpowiedzialna. Władzę sądowniczą pełni Sąd Najwyższy oraz lokalne trybunały i izby.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia