Urugwaj. Polonia i Polacy
 
Encyklopedia PWN
Urugwaj. Polonia i Polacy.
Pierwsi Polacy przybyli do Urugwaju w XIX w., po powstaniu styczniowym 1863–64 (m.in. doktor J. Jurkowski, doktor A. Rymarkiewicz — epidemiolog, doktor J. Jankowski — dziekan wydziału med. uniw. w Montevideo, J. Łukasiewicz — architekt, E. Bogoria-Skotnicki — profesor geografii i gł. inspektor szkół publicznych w Urugwaju, doktor W. Rodecki — wykładowca psychologii na uniwersytecie w Montevideo); w okresie międzywojennym przybyło tu ponad 8 tys. Polaków; przeważali robotnicy; osiedlili się gł. w Montevideo; 1927 powstały tam pierwsze organizacje polonijne; obecnie działają: Tow. Pol. im. Marszałka J. Piłsudskiego (zał. 1929), Pol. Tow. Kult. im. A. Mickiewicza (zał. 1929), Tow. Pol.-Katol. (zał. 1935), Zjednoczenie Towarzystw Pol. w Urugwaju (zał. 1952), a także Pol. Misja Katol.; w końcu lat 30. zaczęło się ukazywać pismo pol. „Obrona”. Polonię urugwajską szacuje się na 2 tys. osób.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia