Urugwaj. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Urugwaj. Ludność.
Około 90% mieszkańców Urugwaju stanowi ludność pochodzenia eur., gł. hiszp.-wł., pozostali to Metysi, Mulaci i ludność pochodzenia azjat. (jedyny kraj Ameryki Południowej, w którym nie zamieszkują Indianie); 2002 chrześcijanie stanowili ponad 86,5% ludności (katolicy — 78,5%, protestanci — 4,5%, pozostali chrześcijanie ok. 3,5%), wyznawcy judaizmu — 0,8%; przyrost naturalny 4,9‰ (2006); przeciętna długość życia: mężczyźni 73 lata, kobiety 80 lat. Średnia gęstość zaludnienia — 19 osób na km2 (2004); nierównomierne rozmieszczenie ludności: 51% mieszka w Montevideo, łącznie w miastach — 92%; jeden z najbardziej zurbanizowanych krajów Ameryki Łac.; największe m.: Montevideo, Salto, Paysandú, Las Piedras, Rivera. W rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie pracuje 14% ludności zawodowo czynnej, w przemyśle i budownictwie 16%, w usługach 70%.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia