Urugwaj. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Urugwaj. Nauka.
Najwyższą instytucją nauk. w Urugwaju jest Nar. Akad. Literatury w Montevideo (zał. 1946), ponadto działają: Akad. Inżynierii (zał. 1965) i Akad. Medycyny (zał. 1976). Organem doradczym rządu ds. nauki i techniki jest Rada Badań Nauk. i Techn. (powołana 1961). Rząd nadzoruje bezpośrednio pracę 15 instytutów oraz centrów badawczych (w tym instytutu badań nad energią atomową) i, przez rady nauk., kontroluje prace dalszych 20 instytutów nauk. związanych z przemysłem. W Urugwaju działają 2 uniw.: państw. (zał. 1849) i katol. (zał. 1985), oba w Montevideo, ponadto 4 wyższe uczelnie zaw., także w stol. kraju.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia