urząd stanu cywilnego
 
Encyklopedia PWN
urząd stanu cywilnego,
organ administracji publicznej rejestrujący fakty dotyczące stanu cywilnego obywateli;
rejestracja stanu cywilnego jest instytucją pochodzenia kośc.; urzędy stanu cywilnego zostały zsekularyzowane po raz pierwszy w okresie rewolucji fr. (konstytucja 1791), w Polsce po 1918 — świecka rejestracja istniała tylko w byłym zaborze pruskim, powszechna sekularyzacja nastąpiła 1946; w Polsce rejestracja stanu cywilnego należy do właściwości organów gminy (zadania zlecone); urzędy stanu cywilnego prowadzą księgi stanu cywilnego zawierające akty stanu cywilnego (urodzenie, małżeństwo, zgon); akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia