Związek Lewicy Patriotycznej
 
Encyklopedia PWN
Związek Lewicy Patriotycznej,
organizacja młodzieżowa lewicy sanacyjnej;
utworzony 1937 przez byłych działaczy Legionu Młodych; za gł. cel narodu uznawał stworzenie silnego państwa; naród określał jako zbiorowość 3 grup społ. — chłopów, robotników i inteligencji pracującej, które powinny mieć wpływ na sprawowanie władzy; domagał się państw. systemu wychowania młodzieży, wolności sumienia, oddzielenia Kościoła od państwa, zniesienia konkordatu, likwidacji dóbr kośc.; głosił radykalne postulaty społ.-gosp. (m.in. nadzór państwa nad środkami produkcji i gospodarką, rozszerzenie ustawodawstwa socjalnego, powszechna oświata i bezpłatne studia wyższe); akceptował Konstytucję kwietniową 1935, przeciwstawiał się wpływom endeckim i komunist. oraz działalności OZN; współpracował z Klubem Demokr.; nie uzyskał większych wpływów; gł. działacze: W. Bociański, M. Mak-Piątkowski, Z. Zapasiewicz.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia