Związek Północnoniemiecki
 
Encyklopedia PWN
Związek Północnoniemiecki 1866, niem. Norddeutscher Bund,
związek 22 państw niemieckich leżących na północ od Menu, utworzony 18 VIII 1866 przez Prusy, po wojnie austriacko-pruskiej, w miejsce Związku Niemieckiego;
w skład Związku Północnoniemieckiego wchodziły wszystkie państwa niemieckiego położone na północ od Menu; organy ustawodawcze: Rada Związkowa (Bundesrat) i sejm (Reichstag); 1867 sejm uchwalił nową konstytucję opracowaną przez O. Bismarcka jako kanclerza Związku Północnoniemieckiego był wstępem do zjednoczenia Niemiec pod egidą Prus; istniał do 1871.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia