Wilhelm I
 
Encyklopedia PWN
1849 na czele wojsk pruskich stłumił powstanie republikańskie w Badenii i Palatynacie; realizował wraz z O. Bismarckiem program zjednoczenia Niemiec przez podporządkowanie ich Prusom (wojna austr.-pruska 1866); 1867 przewodniczący Związku Północnoniem.; po zwycięstwie nad Francją 1871 uznany za dziedzicznego ces. niem.; w polityce wewn. był konserwatystą, w polityce zagr. dążył do utrzymania przyjaźni z Rosją, jednak pod silnym wpływem Bismarcka zawarł 1879 przymierze z Austro-Węgrami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia