Wilhelm II
 
Encyklopedia PWN
rzecznik imperialistycznej polityki, która doprowadziła do wybuchu I wojny świat.; w polityce wewn. za jego panowania nastąpiło ożywienie nastrojów nacjonalistycznych, co przyczyniło się do wzmożenia akcji germanizacyjnej na ziemiach pol.; po wybuchu rewolucji listopadowej 1918 w Niemczech zbiegł do Holandii i abdykował. Postanowienie traktatu wersalskiego o postawieniu W. przed sądem za czyny przeciw prawu i zwyczajom wojennym nie zostało zrealizowane, gdyż rząd hol. odmówił jego ekstradycji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia