ustawa przeciwko socjalistom
 
Encyklopedia PWN
ustawa przeciwko socjalistom,
ustawa wyjątkowa w Niemczech, uchwalona 21 X 1878 na wniosek O. von Bismarcka na 30 miesięcy, przedłużana do 1890;
zakazywała odbywania wszelkich zebrań, wydawania czasopism, i działalności organizacji uznanych za socjalistyczne; była podstawą wprowadzania stanu wyjątkowego w Berlinie i in. miastach, zakazu publikacji 608 czasopism i 1241 druków, rozwiązania 318 związków robotniczych, aresztowania ponad 1,5 tysięcy osób, wysiedlenia ok. 900; nie hamując półlegalnej działalności niemieckich socjaldemokratów, u.p.s. skompromitowała rząd, usiłujący za jej pomocą likwidować autentyczny ruch społeczno-polityczny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia