Liebknecht Wilhelm
 
Encyklopedia PWN
Liebknecht
[lị:pknśt]
Wilhelm Wymowa, ur. 29 III 1826, Giessen, zm. 7 VIII 1900, Berlin,
ojciec Karla, polityk niemiecki;
uczestnik rewolucji 1848–49 w Niemczech; 1849–62 na emigracji, gł. w Wielkiej Brytanii, gdzie współpracował z K. Marksem; od 1863 czł. Powszechnego Niem. Związku Robotników (lassalczycy); współorganizator niem. sekcji I Międzynarodówki, jeden z założycieli i przywódców Socjaldemokr. Partii Robotników (eisenachczycy); przyczynił się do połączenia 1875 w Gotha eisenachczyków i lassalczyków w Socjalist. Partię Robotników Niemiec (od 1890 SPD); gł. autor programu gotajskiego; 1870–74 więziony z A. Beblem za działalność antywojenną; 1876–78 i 1891–1900 nacz. redaktor „Vorwärts”; współzałożyciel II Międzynarodówki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia