Brema
 
Encyklopedia PWN
Brema, Bremen Wymowa,
m. w północnej części Niemiec, stolica kraju związkowego Brema, nad dolną Wezerą, ok. 100 km od jej ujścia do M. Północnego.
Od 787 biskupstwo, od 845 arcybiskupstwo; od XIV w. miasto i czł. Hanzy, wielki port niem. na M. Północnym; od 1646 wolne miasto Rzeszy; od 1815 czł. Związku Niem., od 1867 Związku Północnoniem., od 1871 w Rzeszy Niem.; w końcu XIX w. ośr. ruchu robotniczego; 1919 Bremeńska Rep. Rad; 1933 (do 1947) utrata praw wolnego miasta. Najważniejszy port pasażerski Niemiec, ważny port mor.; awanportem Bremy jest Bremerhaven; ośrodek handlowy (siedziba towarzystw handl., żeglugowych, spółek akcyjnych, banków); wielki ośr. przem. (stocznie, huta żelaza, rafineria ropy naftowej, cementownie, przemysł środków transportu, włók., spoż.); ważny węzeł komunik.; wyższe szkoły (w tym uniw. zał. 1971); akwarium; ogród bot.; ośr. turyst.; muzea (m.in. Kunsthalle); rom. katedra (XII–XIII w.), got. kościoły; rynek z got. ratuszem (XV w., renes. fasada), got. statuą Rolanda, renes. domami gildii i wagi miejskiej (XVI w.); kamienice z XVI–XVII w.; zabytkowa dzielnica rybacka Schnoor; secesyjna zabudowa Botcherstrasse (1923–33).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia