karnym

Encyklopedia PWN

prawo obowiązek ponoszenia przewidzianych przez przepisy prawne konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób.
Siewierski Mieczysław, ur. 22 X 1900, Warszawa, zm. 9 X 1981, tamże,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa i procesu karnego;
Świda Witold, ur. 10 II 1899, Różampol, zm. 21 II 1989, Wrocław,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa karnego i kryminologii;
prawo we współcz. prawie karnym nieodzowny element struktury przestępstwa;
defence sociale
[łac., ‘obrona społeczna’],
w prawie karnym międzynar. kierunek teoret. powstały po II wojnie światowej;
decyzja sądowa wydana przez państwo członkowskie UE w celu aresztowania i przekazania przez inne państwo członkowskie osoby ściganej w związku z prowadzonym przeciwko niej postępowaniem karnym (za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności powyżej roku) albo w celu wykonania kary pozbawienia wolności w wymiarze powyżej 4 miesięcy lub środka zabezpieczającego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia