karnym

Encyklopedia PWN

Siwik Zygfryd, ur. 18 XII 1942, Klein Daberkow (Niemcy),
prawnik; specjalista w dziedzinie kryminologii, prawa karnego i karnego skarbowego;
środki prawne zapewniające ochronę praw i interesów uczestników postępowania karnego, zwłaszcza oskarżonego, w procesie karnym.
stan prawny warunkujący dopuszczalność przeprowadzenia postępowania sądowego;
w pol. postępowaniu karnym zachowania się uczestnika procesu.
dywersja
[łac. diversio ‘przewrót’]:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia