karnym

Encyklopedia PWN

Karny Alfons, ur. 14 XI 1901, Białystok, zm. 14 VIII 1989, Warszawa,
rzeźbiarz;
dziedzina prawa określająca czyny będące przestępstwami, grożące za popełnienie przestępstw kary i środki karne oraz środki zabezpieczające, stosowane w związku z naruszeniem p.k., a także zasady odpowiedzialności karnej.
dziedzina prawa karnego normująca wykonywanie orzeczeń w postępowaniach: karnym, karnym skarbowym i w sprawach o wykroczenia;
zespół przepisów regulujących odpowiedzialność nieletniego, który w chwili popełnienia czynu zabronionego osiągnął ustawowo wymaganą granicę wieku.
w Polsce zakład, w którym odbywa się karę pozbawienia wolności;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia