karnym

Encyklopedia PWN

część przepisu karnego, określająca zespół ustawowych znamion danego czynu zabronionego;
reguluje zasady odpowiedzialności i wymiar kary za przestępstwa, katalog przestępstw i grożących za nie sankcji karnych (zawiera też przepisy karne dotyczące żołnierzy);
Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Karnego, fr. Association Internationale de Droit Pénal (AIDP),
organizacja zał. 1924 w Paryżu jako sukcesor Międzynar. Unii Prawa Karnego;
zespół norm procesowych regulujących tryb, zasady i sposób realizacji prawa karnego skarbowego w postępowaniu organów państw., zmierzający do ustalenia, czy dany czyn zabroniony (przestępstwo lub wykroczenie skarbowe) został popełniony, kto go popełnił i jaką karę należy zastosować wobec sprawcy;
sytuacja zachodząca wówczas, gdy jeden czyn wyczerpuje znamiona więcej niż jednego przepisu ustawy karnej;
reguluje zasady procesu karnego, jego przebieg oraz właściwość organów ścigania i sądów;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia