prawo karne wykonawcze
 
Encyklopedia PWN
prawo karne wykonawcze,
dziedzina prawa karnego normująca wykonywanie orzeczeń w postępowaniach: karnym, karnym skarbowym i w sprawach o wykroczenia;
reguluje wykonywanie orzeczonych przez sąd kar (pozbawienia wolności, ograniczenia wolności i grzywny), środków karnych, tymczasowego aresztowania i środków zabezpieczających. Do źródeł obowiązującego rawa karne wykonawczego zalicza się: Kodeks karny wykonawczy z 1997, Kodeks karny z 1997, Kodeks postępowania karnego (w sprawach nie uregulowanych w kodeksie karnym wykonawczym), ustawę o służbie więziennej (zwłaszcza w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego, użycia broni i psa służbowego).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia