karnym

Encyklopedia PWN

ogół norm regulujących zasady obowiązywania ustawy karnej pod względem miejsca i osób, odpowiedzialności za przestępstwa międzynarodowe, zwłaszcza za zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości oraz wojenne.
postępowanie organów państw. i in. podmiotów prawa zmierzające do zastosowania represji karnej.
część przepisu karnego określająca ustawowy wymiar kary za dane przestępstwo.
wydział sądu powszechnego do spraw karnych.
w Polsce kara grzywny za niektóre wykroczenia;
Międzynarodowy Trybunał Karny dla Byłej Jugosławii, ang. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY),
trybunał powołany 1993 w Hadze przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w celu osądzenia głównych przestępców wojennych oskarżonych o zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości popełnione na terenie byłej Jugosławii.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia