Międzynarodowy Trybunał Karny dla Byłej Jugosławii
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowy Trybunał Karny dla Byłej Jugosławii, ang. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY),
trybunał powołany 1993 w Hadze przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w celu osądzenia głównych przestępców wojennych oskarżonych o zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości popełnione na terenie byłej Jugosławii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia