zakład karny
 
Encyklopedia PWN
zakład karny,
w Polsce zakład, w którym odbywa się karę pozbawienia wolności;
pot. nazwa więzienie; zakłady karne dzielą się na następujące rodzaje: dla młodocianych, dla odbywających karę po raz pierwszy, dla recydywistów penitencjarnych, dla wymagających stosowania szczególnych środków leczn.-wychowawczych, dla odbywających karę aresztu wojsk.; zakłady te mogą być organizowane jako: zakłady karne typu zamkniętego, półotwartego lub otwartego; różnią się gł. stopniem zabezpieczenia, izolacji skazanych oraz związanych z tym zakresem ich obowiązków i uprawnień; wszystkie zakłady karne podlegają min. sprawiedliwości; karę w zakładzie karnym odbywa się wg ustalonego regulaminem rygoru (zasadniczy, złagodzony i obostrzony); o umieszczeniu w określonym typie zakładu karnego oraz o rodzaju rygoru decydują: sąd w wyroku, sąd w trakcie wykonywania kary lub komisja penitencjarna w zakładzie karnym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia