Siewierski Mieczysław
 
Encyklopedia PWN
Siewierski Mieczysław, ur. 22 X 1900, Warszawa, zm. 9 X 1981, tamże,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa i procesu karnego;
1946–48 prokurator Najwyższego Trybunału Narodowego; od 1957 profesor Uniw. Łódz.; czł. delegacji pol. uczestniczących w międzynar. kongresach prawa karnego i Międzynar. Stow. Prawa Karnego w Genewie (1947) i w Rzymie (1953); czł. Komisji Kodyfikacyjnej; Komentarz do kodeksu karnego (1965), Postępowanie karne w zarysie (1974, współautor), Kodeks karny. Komentarz (1971 współautor).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia