bezwarunkowymi

Encyklopedia PWN

fizjol., psychol. reakcja wrodzona, zachodząca automatycznie przy pobudzeniu odpowiednich receptorów, dzięki utrwalonym genetycznie łukom odruchowym;
mat. nierówność prawdziwa dla wszystkich wartości zmiennych w niej występujących;
fizjol. reakcja organizmu na bodziec zewnętrzny lub wewnętrzny, zachodząca za pośrednictwem układu nerwowego;
bodziec, podnieta,
fizjol. zmiana środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego organizmu, prowadząca do pobudzenia swoistego narządu odbiorczego — receptora;
ekon. dokonywanie transakcji kupna–sprzedaży papierów wartościowych przez bank centralny, jeden (oprócz stopy dyskonta i stopy rezerw obowiązkowych) ze sposobów kontroli i podaży pieniądza;
sieć działań, schemat blokowy, schemat wykonawczy,
inform. graf. przedstawienie przepisu rozwiązania zadania (algorytmu) w postaci tzw. skrzynek zawierających polecenia poszczególnych czynności połączonych strzałkami wskazującymi kolejność ich wykonywania;
konflikt między grupą demokratycznych państw Europy Zachodniej, do których później przyłączyły się USA i ZSRR, występujące w obronie własnych pozycji w Europie i na świecie, a państwami faszystowskimi (oraz ich sojusznikami), zmierzającymi do zdobycia hegemonii w świecie; konflikt w warunkach wielkiego skoku naukowo-technicznego, który doprowadził do rozwarstwienia sił zbrojnych na nowoczesne armie (głównie niemiecka) wyposażone w najnowsze typy uzbrojenia i tradycyjne armie przede wszystkim państw średnich i małych.
stolica Niemiec położona we wschodniej części kraju, na Pojezierzu Brandenburskim, w Pradolinie Warsz.-Berlińskiej, nad Sprewą, u jej ujścia do Haweli.
Casablanca
[kasablạnka],
Ad-Dār al-Bayḍā’,
m. w zachodnim Maroku, nad O. Atlantyckim;
dediticii
[łac. deditio ‘bezwarunkowa kapitulacja’],
w starożytnym Rzymie ci, którzy całkowicie podporządkowali się Rzymowi (niekoniecznie wrogowie);
fanatyzm
[łac. fanaticus ‘zagorzały’, ‘szalony’],
postawa przejawiająca się w pozbawionym krytycznego dystansu i umiaru przywiązaniu do wyznawanych idei i zasad, bezgranicznej i bezwarunkowej identyfikacji, nietolerancji dla jakichkolwiek przekonań lub rozwiązań alternatywnych, braku gotowości do dyskusji i dialogu, odmowie przyznania nawet częściowej słuszności zwolennikom poglądów odmiennych i rzecznikom dążeń przeciwstawnych;
fototaksje
[gr.],
zool. grupa taksji, czyli reakcji odruchowych bezwarunkowych, pozycyjnych zachodzących pod wpływem kierunkowego światła występujących u zwierząt;
zastrzeżone przez zakład ubezpieczeń ograniczenie sumy odszkodowania ubezpieczeniowego
Fryderyk II, z dyn. Hohenstaufów, ur. 26 XII 1194, Iesi k. Ankony, zm. 13 XII 1250, zamek Fiorentino (Apulia),
król Sycylii, król niemiecki, cesarz rzymsko-niemiecki, król Jerozolimy.
Fu’ad I, Ahmad Fu’ad Paşa, Aḥmad Fu’ād Paşa, ur. 26 III 1868, Kair, zm. 28 IV 1936, tamże,
ojciec Faruka I, sułtan 1917–22, król Egiptu od 1923; pierwszy władca kraju po uzyskaniu niepodległości;
hamowanie, inhibicja,
fizjol.:
imperatyw kategoryczny
[łac. imperativus ‘rozkazujący’, gr. katēgerikós ‘orzekający, stwierdzający’],
naczelna zasada etyki I. Kanta o charakterze formalnym, bezwarunkowy nakaz moralny głoszący: „postępuj wedle takiej tylko zasady, co do której mógłbyś chcieć, aby była prawem powszechnym”;
Jan z Mirecourt
[j. z mirkụ:r],
zw. Monachus Albus, ur. między 1310 a 1315, Mirecourt (Lotaryngia), zm. po 1350,
fr. filozof i teolog, cysters;
Jodl Alfred Wymowa, ur. 10 V 1890, Würzburg, zm. 16 X 1946, Norymberga,
generał niemiecki; najbliższy doradca wojsk. A. Hitlera;

Słownik języka polskiego PWN

bezwarunkowy «nieograniczony żadnymi warunkami»
bodziec bezwarunkowy «czynnik działający bezpośrednio na zmysły»
odruch bezwarunkowy «reakcja wrodzona organizmu, zachodząca automatycznie przy pobudzeniu odpowiednich receptorów»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia