bezwarunkowymi

Encyklopedia PWN

fizjol., psychol. reakcja wrodzona, zachodząca automatycznie przy pobudzeniu odpowiednich receptorów, dzięki utrwalonym genetycznie łukom odruchowym;
mat. nierówność prawdziwa dla wszystkich wartości zmiennych w niej występujących;
fizjol. reakcja organizmu na bodziec zewnętrzny lub wewnętrzny, zachodząca za pośrednictwem układu nerwowego;
bodziec, podnieta,
fizjol. zmiana środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego organizmu, prowadząca do pobudzenia swoistego narządu odbiorczego — receptora;
ekon. dokonywanie transakcji kupna–sprzedaży papierów wartościowych przez bank centralny, jeden (oprócz stopy dyskonta i stopy rezerw obowiązkowych) ze sposobów kontroli i podaży pieniądza;
sieć działań, schemat blokowy, schemat wykonawczy,
inform. graf. przedstawienie przepisu rozwiązania zadania (algorytmu) w postaci tzw. skrzynek zawierających polecenia poszczególnych czynności połączonych strzałkami wskazującymi kolejność ich wykonywania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia