bezwarunkowymi

Encyklopedia PWN

fanatyzm
[łac. fanaticus ‘zagorzały’, ‘szalony’],
postawa przejawiająca się w pozbawionym krytycznego dystansu i umiaru przywiązaniu do wyznawanych idei i zasad, bezgranicznej i bezwarunkowej identyfikacji, nietolerancji dla jakichkolwiek przekonań lub rozwiązań alternatywnych, braku gotowości do dyskusji i dialogu, odmowie przyznania nawet częściowej słuszności zwolennikom poglądów odmiennych i rzecznikom dążeń przeciwstawnych;
fototaksje
[gr.],
zool. grupa taksji, czyli reakcji odruchowych bezwarunkowych, pozycyjnych zachodzących pod wpływem kierunkowego światła występujących u zwierząt;
zastrzeżone przez zakład ubezpieczeń ograniczenie sumy odszkodowania ubezpieczeniowego
Fryderyk II, z dyn. Hohenstaufów, ur. 26 XII 1194, Iesi k. Ankony, zm. 13 XII 1250, zamek Fiorentino (Apulia),
król Sycylii, król niemiecki, cesarz rzymsko-niemiecki, król Jerozolimy.
Fu’ad I, Ahmad Fu’ad Paşa, Aḥmad Fu’ād Paşa, ur. 26 III 1868, Kair, zm. 28 IV 1936, tamże,
ojciec Faruka I, sułtan 1917–22, król Egiptu od 1923; pierwszy władca kraju po uzyskaniu niepodległości;
hamowanie, inhibicja,
fizjol.:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia