bezwarunkowymi

Encyklopedia PWN

klauzula
[łac. clausula ‘zakończenie’, ‘zamknięcie’],
prawo zastrzeżenie ograniczające lub rozszerzające skutki umowy, traktatu lub dokumentu prawnego.
polit.-wojsk. związek państw o różnych systemach społ.-polit. walczących w II wojnie świat. przeciwko blokowi niem.-wł.-japońskiemu.
akt uchwalony 23 I 1573 na sejmie konwokacyjnym w Warszawie, związany z programem egzekucyjnym;
Międzynarodówka Komunistyczna, III Międzynarodówka, ros. Kommunisticzeskij Internacyonał, Komintern,
międzynarodowa organizacja partii komunistycznej, działająca 1919–43.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia