odruch
 
Encyklopedia PWN
odruch,
fizjol. reakcja organizmu na bodziec zewnętrzny lub wewnętrzny, zachodząca za pośrednictwem układu nerwowego;
anatomicznym podłożem odruchu jest łuk odruchowy; odruchy odznaczają się różnym stopniem złożoności; mogą być wrodzone, nazwane przez I. Pawłowa odruchami bezwarunkowymi, oraz nabyte — odruchy warunkowe; odruchy bezwarunkowe nie wymagają uczenia się ani uprzedniego doświadczenia, lecz są wyzwalane automatycznie przez podrażnienie odpowiednich receptorów; odruchy warunkowe powstają w wyniku indywidualnego doświadczenia organizmu, umożliwiają przystosowanie się do środowiska.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia