zwierzę
 
Encyklopedia PWN
zwierzę,
organizm cudzożywny, wielokomórkowy, o komórkach eukariotycznych (materiał genetyczny jest zawarty w uorganizowanym jądrze), otoczonych cienką błoną komórkową, z reguły mający zdolność do samodzielnego, aktywnego ruchu (przynajmniej w niektórych stadiach cyklu rozwojowego);
większość zwierząt (poza osiadłymi gąbkami, jamochłonami i nielicznymi innymi bezkręgowcami) ma zdolność ruchu lokomocyjnego; wszystkie zwierzęta reagują (odruch) na bodźce środowiska zewn. dzięki wyspecjalizowanym receptorom, u zwierząt wyżej uorganizowanych w większości zawartym w narządach zmysłów i przekazującym pobudzenia do odpowiednich ośr. układu nerwowego. Wykonywaniu poszczególnych czynności życiowych służą organelle komórkowe, tkanki, narządy i układy (trawienny, oddechowy, moczowo-płciowy i in.), z których rolę integrującą odgrywają: układ nerwowy, krążenia i wewnątrzwydzielniczy. Powstanie zwierząt na Ziemi i początki ich rozwoju ewolucyjnego określa się na ok. 1 mld lat temu. Liczbę gat. dotychczas poznanych i opisanych, tworzących królestwo zwierząt, szacuje się na ok. 2 mln; w systematyce zool. dzieli się ono na dwadzieścia kilka typów; jednokomórkowe pierwotniaki — obejmujące wiciowce, sarkodowe, orzęski — ob. zaliczane do królestwa protista, którym przeciwstawia się wielokomórkowce, dawniej traktowane jako podkrólestwo zwierząt — obejmujące m.in.: gąbki, jamochłony, płazińce, wrotki, obleńce, wstężnice, kolcogłowy, pierścienice, czułkowce, stawonogi, mięczaki, szkarłupnie i najwyżej uorganizowane strunowce (gł. gromady: ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki). Nauką o zwierzętach jest zoologia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia