Protista
 
Encyklopedia PWN
Protista, Protista,
termin wprowadzony 1866 przez E. Haeckela na określenie organizmów jednokomórkowych (nie tylko eukariotycznych);
w systematyce według Whittakera (1969) jedno z 5 królestw (Protista, Monera, Fungi, Plantae i Animalia) obejmujące organizmy eukariotyczne jednokomórkowe (niekiedy tworzące kolonie): niektóre glony (np. okrzemki, bruzdnice, złotowiciowce), pierwotniaki; niektórzy do Protista zaliczali także niższe grzyby (grzyby lęgniowe i śluzorośla); we współczesnej systematyce Protista są zastępowane terminem Protoctista (królestwo Protoctista), jednak jego definicja ulega częstym modyfikacjom wraz z napływem nowych wyników badań.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia