Protoctista

Encyklopedia PWN

biol. wysokiej rangi jednostka w systematyce organizmów obejmująca spokrewnione typy;
Protista, Protista,
termin wprowadzony 1866 przez E. Haeckela na określenie organizmów jednokomórkowych (nie tylko eukariotycznych);
grupa organizmów jądrowych dawniej zaliczanych do królestwa roślin, obecnie, po stwierdzeniu zasadniczych różnic między komórkami grzybów i roślin, są traktowane jako odrębne królestwo (Mycota, Fungi) organizmów (jedno z 5 królestw) na równi z roślinami, zwierzętami, Monera, Protista.
pierwotniaki, Protozoa,
jednokomórkowe lub kolonijne organizmy o typowej eukariotycznej (eukarionty) organizacji komórki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia