królestwo
 
Encyklopedia PWN
królestwo,
biol. wysokiej rangi jednostka w systematyce organizmów obejmująca spokrewnione typy;
niektórzy systematycy traktują królestwo jako najwyższą kategorię systematyczną, inni wyróżniają jeszcze jednostki nadrzędne — nadkrólestwo i cesarstwo; obecnie do królestw zalicza się 5 taksonów, które w zależności od przyjętej systematyki obejmują: zwierzęta (Animalia), rośliny (Plantae), grzyby (Fungi), Monera, Protista (wg innych Protoctista) lub zwierzęta, rośliny, grzyby, Prokaryotae, Protoctista.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia