nerwowy układ
 
Encyklopedia PWN
nerwowy układ, tzw. unerwienie,
zespół struktur w organizmie zwierzęcym i człowieka, służący do odbierania bodźców ze środowiska zewn. i wewn., ich przetwarzania oraz przekazywania do odpowiednich narządów wykonawczych;
jest zbud. z właściwych elementów pobudliwych, czyli neuronów (komórek nerwowych), oraz komórek glejowych (glejowa tkanka). U parzydełkowców układ nerwowy występuje w postaci sieci nerwowej, w obrębie której pobudzenie przebiega we wszystkich kierunkach; u bezkręgowców wyższych ciała komórkowe neuronów skupiają się, tworząc zwoje nerwowe, umiejscowione gł. w przednim odcinku ciała. Układ nerwowy kręgowców cechuje wysoki stopień centralizacji; rozróżnia się układ nerwowy ośrodkowy, tj. mózgrdzeń kręgowy, oraz układ nerwowy obwodowy, który tworzą zwoje nerwowe, nerwy i zakończenia nerwowe (synapsa); wg innego kryterium układ nerwowy dzieli się na układ somatyczny, kierujący czynnościami dowolnymi, oraz autonomiczny (autonomiczny układ nerwowy).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia