glejowa tkanka
 
Encyklopedia PWN
zespół zróżnicowanych morfologicznie i funkcjonalnie komórek glejowych (gliocytów) towarzyszących komórkom nerwowym; ze względu na budowę, funkcję i pochodzenie gliocytów w tkance glejowej rozróżnia się: astrocyty (tworzące makroglej), oligodendrocyty (tworzące tzw. oligodendroglej), ependymocyty (tworzące ependymę), lemocyty (komórki Schwanna) i komórki mikrogleju; tkanka glejowa pełni wiele funkcji m.in.: szkieletową (stanowi rusztowanie dla neuronów), izolującą (tworzy osłonkę mielinową), obronną (ma zdolność do fagocytozy), pośredniczy w odżywianiu komórek nerwowych i uzupełnia ubytki w tkance nerwowej; tkanka glejowa jest niekiedy zaliczana do tkanki nerwowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia