glejak
 
Encyklopedia PWN
glejak,
med. nowotwór tkanki glejowej, o różnym stopniu utkania i złośliwości;
najczęstsze nowotwory ośrodkowego układu nerwowego; ich nazwy odzwierciedlają nazwy komórek stanowiących punkt wyjścia rozwoju nowotworu: glejak wielopostaciowy, najczęstszy (ok. 50% glejaków), powstały z gleju astrocytarnego, złośliwy, o szybkim przebiegu; glejak gwiaździsty (zbudowany z transformowanych komórek gwiaździstych, astrocytów); skąpodrzewiak (z oligodendrogleju); wyściółczak, rdzeniak, gąbczak. Objawy kliniczne: wzmożenie ciśnienia śródczaszkowego (bóle głowy, nudności, wymioty, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego) i zależne od lokalizacji ogniskowe objawy neurologiczne (napady padaczkowe, porażenie nerwów czaszkowych, zaburzenia mowy, zaburzenia psychiczne). Leczenie operacyjne, często kojarzone z radioterapią, w niektórych przypadkach z chemioterapią.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia