nerwowe włókna
 
Encyklopedia PWN
nerwowe włókna,
wypustki komórek nerwowych (neuron), gł. aksony, a w przypadku neuronów czuciowych także dendryty;
ze względu na obecność lub brak osłonki nerwowej rozróżnia się: włókna nerwowe bezosłonkowe oraz włókna nerwowe z osłonką, obejmujące włókna bezrdzenne (bezmielinowe) i włókna rdzenne (mielinowe); włókna bezrdzennne leżą w wydłużonych wgłębieniach lemocytów tworzących wokół aksonu osłonkę zw. neurolemą; mają średnicę 0,5–3 µm i przewodzą impulsy nerwowe powoli; włókna rdzenne są otoczone osłonką mielinową utworzoną przez lemocyty lub oligodendrocyty; mają średnicę powyżej 5 µm i przewodzą impulsy nerwowe szybko; osłonka mielinowa ma kształt mankietów lub mufek, między którymi znajdują się nieosłonięte odcinki włókna, tzw. węzły Ranviera (przewężenie Ranviera); w ośrodkowym układzie nerwowym włókna nerwowe układają się w pęczki i szlaki nerwowe, poza nim tworzą nerwy obwodowe.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia