osłonki nerwowe
 
Encyklopedia PWN
osłonki nerwowe,
osłonki otaczające włókna nerwowe większości bezkręgowców oraz wszystkich kręgowców;
są wytwarzane przez oligodendrocyty (komórki tkanki glejowej występujące w ośrodkowym układzie nerwowym) i lemocyty (zw. też komórkami Schwanna, występujące w obwodowym układzie nerwowym); rozróżnia się: osłonki mielinowe (rdzenne) i neurolemę (osłonkę Schwanna); do osłonek mielinowych należą osłonki nerwowe oligodendrocytów, powstające w wyniku wielokrotnego nawinięcia kilku spłaszczonych wypustek cytoplazmatycznych wokół aksonów, oraz osłonki lemocytów, utworzone przez jedną spłaszczoną wypustkę nawiniętą na akson; neurolema powstaje przez „zapadnięcie się” aksonu w głąb lemocytu; osłonki nerwowe są dobrym izolatorem elektr. — umożliwiają szybsze przewodzenie impulsów nerwowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia