włókna rdzenne

Encyklopedia PWN

wypustki komórek nerwowych (neuron), gł. aksony, a w przypadku neuronów czuciowych także dendryty;
osłonki otaczające włókna nerwowe większości bezkręgowców oraz wszystkich kręgowców;
rdzenna ludność Australii.
demielinizacja
[łac.],
med. proces patologiczny, uszkodzenie jednej z dwu osłonek włókna nerwowego, osłonki mielinowej lub rdzennej, prowadzące do jej rozpadu;
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
stwardnienie rozsiane, SM, sclerosis multiplex, sclerosis disseminata,
choroba neurologiczna, należąca do grupy chorób demielinizacyjnych, polegająca na powstawaniu w ośrodkowym układzie nerwowym (mózgowie i rdzeń kręgowy) ognisk rozpadu osłonek mielinowych (rdzennych) włókien nerwowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia